Mikroprocesory [RS Elektronika] #43
Informacje:
Zasieg: 4034
Czas trwania: 16m 42s
Ocena: 233
- Wiedza bywa ciekawa, niżej więcej.
- Jak zawsze świetny materiał
- mózg rozje**y
- Watchdog pilnuje mikrokontroler i jeśli wykryje, że mikrokontroler przestał pracować to w sposób automatyczny próbuje rozwiązać problem. Watchdog może być zarówno w formie programu (software) jak i dodadkowego układu elektronicznego (hardware).

P.S.
Watchdog jest to również tytuł pewnej gry ☺
- Watchdog to automatyczna sprzątaczka ;) Przydaje się pewno w sondach kosmicznych, bo tam się do reseta nie sięgnie.
- To który procesor jest dobry z CISC czy RISC? który jest bardziej wydajniejszy?
- to był test kto szybciej odpali Wikipedie czy tam ogólnie Googla? :D
- Watchdog to samodzielny układ liczący cykliczne, co tą samą liczbę odcinków czasu (zależną od taktowania), czy zegar procesora działa jak należy, czy się nie zawiesił.

Świetny kanał :)
- Spóźnił się Pan o 3 lata z tym filmem, gdybym miał go 3 lata temu nie oblałbym egzaminu z ako (architektury komputerów) :)
- watchdog to taki złośliwy pies, który resetuje nam mikro-kontroler gdy go nie nakarmimy ;)
- Watchdog to układ nadzorujący poprawne działanie mikroprocesora, kiedy ten się zawiesi, to watchdog restartuje mikroprocesor.
- Watchdog to układ kontrolujący "obserwujący" mikrokontroler i w razie jego awarii, lub awarii zasilania restartuje mikrokontroler
- Watchdog to specjalny licznik wbudowany w mikrokontroler, najczęściej taktowany własnym sygnałem zegarowym (uzyskiwanym za pomocą generatora RC). Jego rolą jest zresetowanie procesora w sytuacji, gdy program zacznie pracować nieprawidłowo. W normalnym cyklu pracy procesora, licznik watchdoga jest okresowo zerowany. Jeżeli program zawiesi się lub zacznie z jakiegoś powodu wykonywać błędny kod, licznik watchdoga ulegnie przepełnieniu, co spowoduje restart procesora i wykonanie programu od początku.
Watchdoga konfiguruje się programowo przez specjalny rejestr (lub rejestry), nazwany zazwyczaj WDCR lub jakoś podobnie, od WatchDog Control Register (opieram się tu na terminologii Atmela). Zakres możliwości zależy od typu procesora. Można:
1. Włączyć watchdoga bitem WDE - WatchDog Enable (terminologia z datasheetu Atmela)
2. Zezwolić na wyłączenie watchdoga - wyłączenie watchdoga wymaga podjęcia dodatkowych działań poza wyzerowaniem bitu WDE, przynajmniej ustawienia dodatkowego bitu WDCE (WatchDog Clear Enable) lub wręcz wpisania ustalonego "hasła" do któregoś z rejestrów (tak jest w ARMach). Cały ten zachód jest konieczny, aby zredukować do minimum możliwość wyłączenia watchdoga przez szalejący program.
3. Ustawić maksymalny czas, po którym nastąpi reset procesora. Co bardziej rozbudowane mikrokontrolery pozwalają zdefiniować również minimalny czas, który musi upłynąć między kolejnymi zerowaniami licznika.

Licznik watchdoga kasujemy podobnie, ustawiając określony bit w określonym rejestrze. Instrukcję zerującą licznik z reguły wrzucamy do głównej pętli programi. Należy unikać umieszczania resetu watchdoga w kodzie obsługującym jakiekolwiek przerwanie.

Do czego może się WD przydać? Poza zastosowaniem go do zabezpieczenia programu przed zawieszeniem używa się go rownież do oszczędzania energii - procesor wchodzi w tryb głębokiego uśpienia (Power Down Mode), skąd budzony jest resetem od watchdoga. Nie warto jednak stosować watchdoga w ten sposób do precyzyjnego odliczania czasu, bo generator RC napędzający go nie jest optymalizowany pod kątem dokładności i stabilności.
- Watchdog jest układem czasowym oczekującym na potwierdzenie poprawnej pracy przez kontrolowane urządzenia, co określony przedział czasu. Brak potwierdzenia uważa za błąd i naprawia go najczęściej poprzez restart, rzadziej przerwanie niemaskowalne lub chwilowe wyłączenie zasilania.
- Watchdog to dodatkowy układ (licznik) w obudowie mikrokontrolera, który startuje wraz z układem, a zadaniem programu jest wyzerować go przed osiągnięciem maksymalnej wartości, która powoduje reset mikrokontrolera. Jeśli program się zawiesił i nie dotarł do linii programu w której się zeruje, następuje reset. Występują też zewnętrzne układy watchdog, podłączane pod pin resetu mikrokontrolera.
- To już poza moim zasięgiem umysłowym 😊
- Watchdog jest układem czasowym oczekującym na potwierdzenie poprawnej pracy przez kontrolowane urządzenia, co określony przedział czasu. Brak potwierdzenia uważa za błąd i naprawia go najczęściej poprzez restart, rzadziej przerwanie niemaskowalne lub chwilowe wyłączenie zasilania.Występuje w dwóch głównych wariantach: sprzętowym oraz programowym
- watchdog pilnuje np przed zbyt wysokim napięciem lub złym podłączeniem i wyłącza układ aby go nie spalić takie zabezpieczenie.
- Watchdog to samodzielny podukład stosowany w mikrokontrolerach (choć spotyka się również watchodogi będące samodzielnymi układami), którego zadaniem jest zresetować mikrokontroler jeśli ten się zawiesił. Zazwyczaj "kontrola" poprawności wykonywania programu (skutkująca ewentualnym resetem programu ) odbywa się poprzez cykliczne zerowanie licznika w watchdogu przez program znajdujący się w mikrokontrolerze. Jeśli licznik w watchdogu nie jest wystarczająco długo resetowany, oznacza to, że coś zatrzymało program mikrokontrolera i następuje reset.
P.S. Dziękuję za Pana klipy. Oglądam je z ciekawością, mimo, że w cyfrówce siedzę już kilka ładnych lat. Klipy są bardzo rzetelne. Gratuluję serdecznie.
- Watchdog czeka na jakikolwiek błąd programu a kiedy taki wystąpi naprawia go np przez restart układu
- watchdog nie jestem pewien ale to jest chyba program który sprawdza czy program wykonywany się nie zacioł jeśli się zacioł wykonuje program od nowa
Zobacz też i oceń: